• Een rookvrije werkplek, wat levert het op?
  Kosten-baten
  Afwezig zijn van werk vanwege ziekte
  Werken terwijl je ziek bent
  Werknemers konden in totaal €350 verdienen als zij gestopt bleven met roken (na afronding van de training €50, na 3 maanden €50, na 6 maanden €50 en na 12 maanden €200). Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag in het onderzoek was gemiddeld €189.
 • Onze video's
  Benieuwd welke voordelen een stoppen-met-rokentraining met beloningen jouw organisatie kan bieden? Bekijk dan deze animatie.
  Afval- en energiebedrijf AVR heeft stoppen-met-rokentrainingen met beloningen succesvol toegepast. Bekijk hier hun ervaringen.
 • Waarom stoppen met roken aanbieden op het werk?
  je doet het voor je medewerkers
  vergroot de duurzame inzetbaarheid
  stoppen met roken loont
  samen sta je sterk
  verbeter de werksfeer
  Meer dan 80% van de mensen die roken wil eigenlijk stoppen, maar vindt dit moeilijk. Ondersteuning van de werkgever en de sociale steun van collega’s kunnen werknemers net dat duwtje in de rug geven dat nodig is om definitief te stoppen met roken.
  Er is binnen organisaties steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van personeel. Jouw organisatie investeert vast ook in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van haar medewerkers. Niet-rokende werknemers verzuimen minder, zijn langer inzetbaar en zorgen voor een hogere productiviteit.
  Stoppen met roken levert de medewerker gezondheidswinst op én bespaart de werkgever veel geld. Een duidelijke win-win situatie dus.
  In een groepstraining leer je hoe je effectief kan stoppen met roken en de bekende valkuilen vermijdt. Samen met collega’s stoppen geeft belangrijke sociale steun en zorgt voor een stok achter de deur. Samen stoppen is niet alleen gemakkelijker maar ook gezelliger.
  Niet-rokers hebben vaak problemen met de rookpauzes van hun collega’s. Hoe minder mensen roken, des te beter de sfeer op de werkvloer.
 • Waarom belonen?
  maximaliseer de slagingskans
  ondersteun de intrinsieke motivatie
  maak een statement
  vier het stopsuccess
  sluit aan bij de rookvrije generatie
  Het resultaat van stoppen-met-rokenbegeleiding kan vergroot worden door gebruik te maken van financiële beloningen voor werknemers die succesvol stoppen met roken. Wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Maastricht heeft aangetoond dat belonen zeer effectief is. Met alleen een groepstraining was in het onderzoek van Universiteit Maastricht na een jaar 26% van de deelnemers gestopt. Als werknemers ook nog cadeaubonnen verdienden steeg het stopsucces naar 41%. Belonen maakt het aantal stoppers dus anderhalf keer zo groot!
  Een beloning werkt als een extra stimulans om te stoppen met roken, bovenop de intrinsieke motivatie die medewerkers al hebben. Het zorgt ervoor dat medewerkers alles in het werk stellen om deze stoppoging succesvol te maken. Als medewerkers een beloning kunnen verdienen, gaan ze bijvoorbeeld vaker nicotinevervangers of medicatie gebruiken, wat de succeskansen verder vergroot. Ook krijgen medewerkers meer het gevoel dat ze kunnen stoppen met roken en wordt hun zelfvertrouwen groter. En zelfvertrouwen is erg belangrijk om succesvol te kunnen stoppen met roken.
  Jouw organisatie zet zich in voor de gezondheid van medewerkers en ziet het belang van een gezonde leefstijl. Daarom kiezen jullie voor de meest innovatieve en succesvolle aanpak om stoppen met roken te stimuleren.
  Roken is een verslaving en stoppen is een knappe prestatie. Door stopsucces te belonen toon je jouw waardering en vier je samen met je medewerkers dat het hen gelukt is om te stoppen met roken.
  We streven in Nederland naar een samenleving waarin kinderen niet meer beginnen met roken en minder dan 5% van de volwassen bevolking rookt. Ook veel bedrijven werken hieraan mee, door een rookvrije werkplek in te stellen en medewerkers te ondersteunen bij het stoppen. In het Nationaal Preventieakkoord wordt het aanbieden van stopbegeleiding met beloningen genoemd als effectieve methode voor werkgevers om bij te dragen aan de doelstelling van het verminderen van roken in de samenleving.
 • Veel gestelde vragen over belonen
  Een rookvrije werkplek, wat levert het op?
  Je beloont niet de rokers, maar je beloont juist de werknemers die gestopt zijn met roken. Je beloont dus het gezonde gedrag. Beloningen zijn een positieve, wetenschappelijk onderbouwde manier om de effectiviteit van een groepstraining voor werknemers een extra ‘boost’ te geven. Het levert de werkgever veel op als werknemers stoppen met roken, namelijk gezondere werknemers en minder productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Roken kost de werkgever ongeveer €5.200 per werknemer per jaar door verlies aan productiviteit vanwege absenteïsme (€760), presenteïsme (€612) en rookpauzes (€3.825).
  Welke omvang moeten de beloningen hebben?
  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gespreide beloningen van in totaal €350 effectief zijn. (na afronding van de training €50, na 3 maanden €50, na 6 maanden €50 en na 12 maanden €200). De volgende zaken zijn belangrijk: 1) beloon in een vorm die jouw werknemers waarderen; 2) beloon herhaaldelijk, dus op meerdere momenten (bijvoorbeeld na afloop van de training, na een aantal maanden en na een jaar), en; 3) beloon op een directe manier (de beloning moet iets “extra’s” zijn dat gekoppeld kan worden aan het eigen gedrag).
  Wat vinden niet rokende collega's van belonen?
  Het idee van belonen kan in eerste instantie even wennen zijn. Echter, ook niet-rokers hebben er voordeel bij als collega’s stoppen met roken. Ze hoeven geen werk meer over te nemen van collega’s tijdens rookpauzes of vanwege door roken veroorzaakt ziekteverzuim. Ook worden werknemers niet meer blootgesteld aan (de stank van) tabaksrook. De ervaring heeft geleerd dat niet-rokende werknemers positief reageren als hun collega’s stoppen met roken, en dat zij hen hierbij actief aanmoedigen en steunen.
  Hoe controleer ik of werknemers echt gestopt zijn met roken?
  Je kunt dit eenvoudig controleren door middel van een ‘blaastest’ met een Smokerlyzer CO-meter. Het behalen van een goede score op de blaastest wordt door werknemers als zeer motiverend ervaren om gestopt te blijven. Je kunt er ook op vertrouwen dat werknemers eerlijk zijn over hun rookgedrag en je merkt dit waarschijnlijk zelf op de werkvloer.
  Wie vergoed de beloningen?
  De werkgever vergoedt de beloningen. Dit kan je snel terugverdienen doordat niet-rokende medewerkers minder vaak ziek zijn.
 • Werven van werknemers
  Ga voor een persoonlijke benadering
  Stoppen met roken kan een grote stap zijn. Werknemers die eigenlijk wel willen stoppen kunnen terughoudend zijn omdat ze twijfelen of het ze wel gaat lukken, of omdat ze zich afvragen of nu wel het juiste moment is. Rokende werknemers persoonlijk benaderen is de meest effectieve manier om hen te motiveren aan de training deel te nemen. Met persoonlijke aandacht laat je zien dat je de (gezondheid van) de individuele werknemer belangrijk vindt. Om werknemers persoonlijk te benaderen kunt je leidinggevenden en andere ambassadeurs inzetten.
  Organiseer een informatiebijeenkomst
  Organiseer samen met de stoppen-met-rokencoach een vrijblijvende informatiebijeenkomst op de werkplek. Een informatiebijeenkomst is laagdrempelig en werkt erg goed om rokers die nog twijfelen te motiveren om te gaan stoppen met roken. De meeste mensen die naar een informatiebijeenkomst komen melden zich ook daadwerkelijk aan voor de training.
  Gebruik de beschikbare promotiekanalen en materialen
  Om alle werknemers te bereiken is het aan te raden om alle kanalen aan te spreken die voorhanden zijn binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan zowel offline als online kanalen, zoals het ophangen van posters, het uitdelen van flyers, het rondsturen van e-mails en het plaatsen van berichten in nieuwsbrieven, op intranet, de website en sociale media. Promotie-uitingen vallen vaak minder op dan gedacht. Daarom geldt over het algemeen: hoe meer promotie er gemaakt wordt, des te beter.

  Download hier posters die je kunt gebruiken voor de werving.
  Communiceer over de beloningen
  Als je gebruik maakt van financiële beloningen voor werknemers die succesvol stoppen met roken, is het slim om dit ook duidelijk naar voren te brengen in alle communicatie richting de medewerkers. Adverteren met beloningen zet mensen aan het denken en motiveert ze extra om de uitdaging daadwerkelijk aan te gaan.
  Zet leidinggevenden in
  Leidinggevenden kunnen op een positieve manier uitdragen wat de organisatie belangrijk vindt, zoals het stimuleren van vitaal personeel door zoveel mogelijk medewerkers te helpen stoppen met roken. Leidinggevenden kunnen actief werknemers stimuleren om naar de informatiebijeenkomst te gaan door met rokende werknemers in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden rokende werknemers toestemming geven om tijdens werktijd deel te nemen aan de stoppen-met-rokentraining.
  Zet ambassadeurs in
  Ambassadeurs informeren collega’s over de stoppen-met-rokenbegeleiding en proberen hen te motiveren om hieraan deel te nemen. Of om in ieder geval naar de informatiebijeenkomst te gaan. Het is belangrijk dat de ambassadeurs dit niet zien als een eenmalige taak. Het is fijn als ze de vinger aan de pols houden bij rokende collega’s. Als iemand bijvoorbeeld aan heeft gegeven na te denken over het bijwonen van de informatiebijeenkomst, kan de ambassadeur een week later nog eens vragen: ‘En? Heb je je opgegeven voor de informatiebijeenkomst?'
  Denk ook aan moeilijk te bereiken werknemers
  Bij het bepalen van de communicatiestrategie is het goed om te bedenken of er binnen de organisatie werknemersgroepen zijn die moeilijker bereikbaar zijn via reguliere communicatiekanalen. Kijk of je een oplossing kunt vinden waardoor ook zij op de hoogte gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die niet regelmatig hun e-mail checken of op intranet kijken, zoals de buitendienst, shiftwerkers, maar ook laaggeletterde werknemers. Voorbeelden van effectieve communicatie kunnen zijn: persoonlijk aanspreken door teamleiders, een videoboodschap verspreiden, en een flyer of informatiebrief meesturen met de (papieren) loonstrook of per post naar het thuisadres sturen.
 • Download hier posters voor op de werkplek
  poster 1
  poster 2
 • Nieuws
  Het onderzoek waarin de effectiviteit van belonen van stoppen met roken wordt aangetoond krijgt veel media-aandacht, o.a. bij RTL Nieuws, de Telegraaf en NRC.
  nieuws
  nieuws
  nieuws
  nieuws
  nieuws
 • Over ons onderzoek

  Stoppen met roken lukt gemakkelijker als je daarvoor een beloning krijgt. Uit onderzoek van Universiteit Maastricht (UM) blijkt dat werknemers het niet-roken beter volhouden als ze in combinatie met een stoppen-met-rokentraining op het werk een beloning krijgen.

  Er is een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Hieraan deden 604 rokers mee die wilden stoppen met roken uit 61 bedrijven in Nederland. De helft van de rokers kreeg alleen een groepstraining (controlegroep), de andere helft kreeg de groepstraining en een beloning (interventiegroep). De beloning bestond uit cadeaubonnen van in totaal €350. Na de training ontvingen degenen die gestopt waren €50, na 3 maanden nog eens €50, na 6 maanden €50 en na 12 maanden €200. Na een jaar waren sommige mensen weer gaan roken, maar bleek het verschil tussen interventie- en controlegroep groot te zijn (41% vs. 26%).

  Hiermee is aangetoond dat een groepstraining stoppen met roken op de werkplek tot hogere succespercentages leidt als je dit combineert met een beloning in de vorm van waardebonnen. De onderzoeksresultaten zijn o.a. gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health.

  nieuws
  nieuws
  nieuws
  nieuws
  nieuws
 • Contact
  Samen Sterker Stoppen is een project van Onderzoeksinstituut IVO, Universiteit Maastricht en aangesloten partners. Ons doel is om bedrijven te ondersteunen met het organiseren van stoppen-met-roken groepstrainingen in combinatie met financiële beloningen, zodat roken onder Nederlandse werknemers afneemt.
  Wil je meer weten? Neem contact op via: catch@maastrichtuniversity.nl
  Wie zijn wij?
  contact
  contact
  contact