FAQ

“De reacties van collega’s op de beloningen waren over het algemeen positief. Mensen begrepen dat het helpt als stimulans en ze wilden ook dat wij gezonder werden.“
- Medewerker Jumbo Supermarkten
Waarom zou ik roken/ongezond gedrag belonen?

U beloont niet de rokers, maar u beloont juist de werknemers die gestopt zijn met roken. U beloont dus het gezonde gedrag. Beloningen zijn een positieve, wetenschappelijk onderbouwde manier om de effectiviteit van een groepstraining voor werknemers een extra ‘boost’ te geven. Het levert de werkgever veel op als werknemers stoppen met roken, namelijk gezondere werknemers en minder productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Roken kost de werkgever ongeveer €5.200 per werknemer per jaar door verlies aan productiviteit vanwege absenteïsme (€760), presenteïsme (€612) en rookpauzes (€3.825).

Wat is een goede manier van belonen?

Als werkgever kiest u zelf een beloning. U kunt denken aan beloningen in de vorm van cadeaubonnen voor een online winkel met een breed assortiment van producten en belevenissen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gespreide beloningen van in totaal €350 effectief zijn. (na afronding van de training €50, na 3 maanden €50, na 6 maanden €50 en na 12 maanden €200).

De volgende zaken zijn belangrijk: 1) beloon in een vorm die uw medewerkers waarderen; 2) beloon herhaaldelijk, dus op meerdere momenten (bijvoorbeeld na afloop van de training, na een aantal maanden en na een jaar), en; 3) beloon op een directe manier (de beloning moet iets “extra’s” zijn dat gekoppeld kan worden aan het eigen gedrag).

Wat vinden niet-rokende collega's van belonen?

Het idee van belonen kan in eerste instantie even wennen zijn. Echter, ook niet-rokers hebben er voordeel bij als collega’s stoppen met roken. Ze hoeven geen werk meer over te nemen van collega’s tijdens rookpauzes of vanwege door roken veroorzaakt ziekteverzuim. Ook worden medewerkers niet meer blootgesteld aan (de stank van) tabaksrook.

De ervaring heeft geleerd dat niet-rokende werknemers positief reageren als hun collega’s stoppen met roken, en dat zij hen hierbij actief aanmoedigen en steunen.
In het onderzoek van Universiteit Maastricht kregen 7 op de 10 deelnemers positieve reacties van collega's op de cadeaubonnen die ze konden verdienen. 
Meer dan 8 op de 10 deelnemers kregen zelden tot nooit negatieve reacties van collega's op de cadeaubonnen.
Ruim 9 op de 10 deelnemers kregen positieve reacties van hun collega's over hun deelname aan de stoppen-met-rokentraining.

Hoe weet ik of medewerkers echt gestopt zijn?

U kunt inventariseren welke medewerkers er nog steeds gestopt zijn op basis van zelfrapportage, dus door dit na te vragen bij de desbetreffende medewerkers.

Ook kunt u gebruikmaken van een Smokerlyzer CO-meter, waarmee een eenvoudige 'blaastest' gedaan kan worden. Uiteraard is deelname geheel op vrijwillige basis. De CO-meter wordt vaak door trainers tijdens stoppen-met-rokentrainingen gebruikt om deelnemers inzicht te geven in hun rookgedrag en hen te helpen om gestopt te blijven. Het behalen van een goede score op de blaastest wordt door werknemers als zeer motiverend ervaren. 

 

Hoe kunnen beloningen gefinancierd worden?

Beloningen voor werknemers die succesvol stoppen met roken kunt u financieren vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De werkgever heeft in de vrije ruimte een bepaald percentage van het totale loon van alle werknemers, als een gezamenlijk budget, om belastingvrij te besteden aan vergoedingen en voorzieningen. Bekijk deze memo voor meer informatie over het financieren van beloningen.

Voor de stoppen-met-rokentraining geldt dat ze vaak door de zorgverzekeraar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informeer hiernaar bij de aanbieder.   

 

Wat krijgen niet-rokende medewerkers dan?

Om ook niet-rokende werknemers te betrekken hen mee te laten delen in het stopsucces van hun collega's kunt u na afloop van de training een feestelijk moment organiseren met bijvoorbeeld een lekkere lunch of u kunt een leuke gezamenlijke activiteit plannen. Zo viert iedereen het succes mee!