Communicatietips

“Onze managers zijn de mensen waarvan ze wisten dat ze rookten individueel aan gaan spreken om te vragen of ze deel wilden nemen aan de training. En daarnaast hebben we posters opgehangen en ik heb een groepsmail rondgestuurd met uitleg vanuit welke waarde we als bedrijf de training aanboden. Niet om de bemoeizuchtige werkgever te zijn, maar omdat we oprecht geloven in gezonde leefstijl.” – Jelke Bouma, Jumbo Supermarkten
Ga voor een persoonlijke benadering

Stoppen met roken kan een grote stap zijn. Werknemers die eigenlijk wel willen stoppen kunnen terughoudend zijn omdat ze twijfelen of het ze wel gaat lukken, of omdat ze zich afvragen of nu wel het juiste moment is. Rokende werknemers persoonlijk benaderen is de meest effectieve manier om hen te motiveren aan de training deel te nemen. Met persoonlijke aandacht laat u zien dat u de (gezondheid van) de individuele werknemer belangrijk vindt. Om werknemers persoonlijk te benaderen kunt u leidinggevenden en andere ambassadeurs inzetten.

Organiseer een informatiebijeenkomst

Organiseer samen met de stoppen-met-rokencoach een vrijblijvende informatiebijeenkomst op de werkplek. Een informatiebijeenkomst is laagdrempelig en werkt erg goed om rokers die nog twijfelen te motiveren om te gaan stoppen met roken. De meeste mensen die naar een informatiebijeenkomst komen melden zich ook daadwerkelijk aan voor de training.

Gebruik de beschikbare promotiekanalen en materialen

Om alle werknemers te bereiken is het aan te raden om alle kanalen aan te spreken die voorhanden zijn binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan zowel offline als online kanalen, zoals het ophangen van posters, het uitdelen van flyers, het rondsturen van e-mails en het plaatsen van berichten in nieuwsbrieven, op intranet, de website en sociale media. Promotie-uitingen vallen vaak minder op dan gedacht. Daarom geldt over het algemeen: hoe meer promotie er gemaakt wordt, des te beter.

Communiceer over de beloningen

Als u gebruik maakt van financiële beloningen voor werknemers die succesvol stoppen met roken, is het slim om dit ook duidelijk naar voren te brengen in alle communicatie richting de medewerkers. Adverteren met beloningen zet mensen aan het denken en motiveert ze extra om de uitdaging daadwerkelijk aan te gaan.

Zet leidinggevenden in

Leidinggevenden kunnen op een positieve manier uitdragen wat de organisatie belangrijk vindt, zoals het stimuleren van vitaal personeel door zoveel mogelijk medewerkers te helpen stoppen met roken. Leidinggevenden kunnen actief werknemers stimuleren om naar de informatiebijeenkomst te gaan door met rokende werknemers in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden rokende werknemers toestemming geven om tijdens werktijd deel te nemen aan de stoppen-met-rokentraining.

Zet ambassadeurs in

Ambassadeurs informeren collega’s over de stoppen-met-rokenbegeleiding en proberen hen te motiveren om hieraan deel te nemen. Of om in ieder geval naar de informatiebijeenkomst te gaan. Het is belangrijk dat de ambassadeurs dit niet zien als een eenmalige taak. Het is fijn als ze de vinger aan de pols houden bij rokende collega’s. Als iemand bijvoorbeeld aan heeft gegeven na te denken over het bijwonen van de informatiebijeenkomst, kan de ambassadeur een week later nog eens vragen: ‘En? Heb je je opgegeven voor de informatiebijeenkomst?'

Denk ook aan moeilijk te bereiken werknemers

Bij het bepalen van de communicatiestrategie is het goed om te bedenken of er binnen de organisatie werknemersgroepen zijn die moeilijker bereikbaar zijn via reguliere communicatiekanalen. Kijk of u een oplossing kunt vinden waardoor ook zij op de hoogte gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die niet regelmatig hun e-mail checken of op intranet kijken, zoals de buitendienst, shiftwerkers, maar ook laaggeletterde werknemers. Voorbeelden van effectieve communicatie kunnen zijn: persoonlijk aanspreken door teamleiders, een videoboodschap verspreiden, en een flyer of informatiebrief meesturen met de (papieren) loonstrook of per post naar het thuisadres sturen.