Over ons onderzoek

Stoppen met roken lukt gemakkelijker als je daarvoor een beloning krijgt. Uit onderzoek van Universiteit Maastricht (UM) blijkt dat werknemers het niet-roken beter volhouden als ze in combinatie met een stoppen-met-rokentraining op het werk een beloning krijgen.

Er is een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Hieraan deden 604 rokers mee die wilden stoppen met roken uit 61 bedrijven in Nederland. De helft van de rokers kreeg alleen een groepstraining (controlegroep), de andere helft kreeg de groepstraining en een beloning (interventiegroep). De beloning bestond uit cadeaubonnen van in totaal €350. Na de training ontvingen degenen die gestopt waren €50, na 3 maanden nog eens €50, na 6 maanden €50 en na 12 maanden €200. Na een jaar waren sommige mensen weer gaan roken, maar bleek het verschil tussen interventie- en controlegroep groot te zijn (41% vs. 26%).

Hiermee is aangetoond dat een groepstraining stoppen met roken op de werkplek tot hogere succespercentages leidt als je dit combineert met een beloning in de vorm van waardebonnen. De onderzoeksresultaten zijn o.a. gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health.

Publicaties

Webinar
Bekijk hier het webinar 'Incentives for Smoking Cessation'. 
Sprekers: Prof. dr. Onno van Schayck, Prof. dr. Gera Nagelhout, Dr. Floor van den Brand, Nienke Boderie, Msc., Lesley Sinclair, Prof. dr. Scott D. Halpern. 
Onderwerpen: sociaaleconomische verschillen in roken,  het implementeren van financiële beloningen binnen bedrijven, gepersonaliseerde financiële beloningen voor stoppen met roken, financiële beloningen voor stoppen met roken tijdens de zwangerschap, en het inzetten van loss aversion en present bias om de effectiviteit van financiële beloningen te verbeteren. 

https://www.onlineseminar.com/symposiumincentives/webinar/35391/incentives-for-…

Artikel waarin de invloed van personen in de sociale omgeving op stoppen met roken wordt onderzocht.

Nagtzaam PF, van den Brand F, Nagelhout G, Winkens B, Chavannes N, van Schayck O. Steun op het werk bij stoppen met roken. Huisarts en wetenschap 2020

doi:10.1007/s12445-020-0593-x

Kosteneffectiviteits- en kostenutiliteitsanalyse van financiële beloningen in combinatie met een stoppen-met-rokentraining op de werkplek.

Van den Brand, F. A., Nagelhout, G. E., Winkens, B., Chavannes, N. H., van Schayck, O. C. P., and Evers, S. M. A. A. (2020) Cost‐effectiveness and cost–utility analysis of a work‐place smoking cessation intervention with and without financial incentives. Addiction, 115: 534– 545.

doi:https://doi.org/10.1111/add.14861

Padanalyse waarin wordt onderzocht via welke mediatoren beloningen tot stopsucces kunnen leiden. 

Van den Brand, F.A.; Candel, M. J. J. M.; Nagelhout, G.E.; Winkens, B.; Van Schayck, C.P. How financial incentives increase smoking cessation: a two-level path analysis. Nicotine & Tobacco Research 2020; ntaa024. 

doi:10.1093/ntr/ntaa024

Artikel waarin wordt onderzocht wat volgens deelnemers aan een stoppen-met-rokentraining de factoren waren die hun stopsucces hebben beïnvloed.  

Dohmen, L.M.E.; Van den Brand, F.A.; Van Schayck, C.P.; Nagelhout, G.E. Stoppen met roken met je collega’s én een cadeaubon als het lukt. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3833

https://www.ntvg.nl/artikelen/stoppen-met-roken-met-je-collegas-en-een-cadeaubo…

Artikel waarin het effect van financiële beloningen op stopsucces wordt onderzocht.

Van den Brand FA, G Nagelhout, B Winkens, N Chavannes, O van Schayck. Stoppen met roken op het werk. Huisarts & Wetenschap 2019, 62 (5), 19-22.

https://www.henw.org/artikelen/stoppen-met-roken-op-het-werk

Behoeftenonderzoek onder werkgevers naar de bevorderende en bellemerende factoren voor het implementeren van beloningen voor stoppen met roken. 

Van den Brand, F.A.; Magnée, T.; de Haan-Bouma, L.; Barendregt, C.; Chavannes, N.H.; van Schayck, O.C.P.; Nagelhout, G.E. Implementation of Financial Incentives for Successful Smoking Cessation in Real-Life Company Settings: A Qualitative Needs Assessment among Employers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 5135

doi:10.3390/ijerph16245135

Originele Engelstalige publicatie waarin het verband tussen rookgedrag en sociale steun van mensen in de sociale omgeving op stoppen met roken wordt onderzocht.  

Van den Brand, F.A.; Nagtzaam, P.; Nagelhout, G.E.; Winkens, B.; van Schayck, C.P. The Association of Peer Smoking Behavior and Social Support with Quit Success in Employees Who Participated in a Smoking Cessation Intervention at the Workplace. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2831

doi:10.3390/ijerph16162831

Kwalitatieve studie waarin werknemers vertellen wat de succesfactoren waren voor het stoppen met roken tijdens een groepstraining op de werkplek.

Van den Brand, F.A.; Dohmen, L.M.E.; Van Schayck, O.C.P.; Nagelhout, G.E. ‘Secretly, it’s a competition’: a qualitative study investigating what helped employees quit smoking during a workplace smoking cessation group training programme with incentives. BMJ Open 2018, 8, e023917

doi:10.1136/bmjopen-2018-023917

Originele Engelstalige publicatie in The Lancet Public Health waarin het effect van beloningen op stopsucces wordt aangetoond. 

Van den Brand FA, Nagelhout GE, Winkens B, Chavannes NH, van Schayck OCP. Effect of a workplace-based group training program combined with financial incentives on smoking cessation: a cluster-randomized controlled trial. The Lancet Public Health. 2018;3(11):e536–e544

doi:10.1016/S2468-2667(18)30185-3

Onderzoeksprotocol waarin de opzet van het onderzoek naar financiële beloningen voor stoppen met roken uitgebreid wordt beschreven. 

Van den Brand, F.A.; Nagelhout, G.E.; Winkens, B.; Evers, S.M.A.A.; Kotz, D.; Chavannes, N.H.; van Schayck, C.P. The effect of financial incentives on top of behavioral support on quit rates in tobacco smoking employees: study protocol of a cluster-randomized trial. BMC Public Health 2016, 16, 1056.

doi:10.1186/s12889-016-3729-y